081612Rubio1 :21 United States Senate.”

081612Rubio1 :21 United States Senate."